CRM בעברית

CRM בעברית - השוואת תוכנות שפותחו בארץ

בשנים האחרונות פותחו בארץ מספר רב של תוכנות CRM בעברית.
תוכנות אלו מותאמות לדרישות של עסקים קטנים ובינוניים בארץ ומכילות מגוון של תכונות.
כאשר עומדים בפני החלטה באיזו תוכנת ניהול לבחור, כדאי לבחון את התוכנות בהתאם לדרישות העסק כיום וגם בהתאם לצפי התפתחות עתידי.
לפניכם טבלת השוואה של מספר תוכנות מובילות בארץ, ללא סדר חשיבות. שימו לב שיש עוד מספר לא קטן של תוכנות נוספות שניתן לבחון לאור המדדים בטבלה, וכן יש עוד מספר רב של מדדים שלא מוצגים כאן מפאת חוסר מקום.
בתחתית הטבלה תמצאו קישורים לקבלת התוכנה לתקופת נסיון.

PlandoMyBusinessFrontaskסנזייManavatePowerlinkשם התוכנה
120 ש"ח לחודש למשתמש90 ש"ח לחודש למשתמש125 ש"ח לחודש למשתמש199 ש"ח לחודש למשתמש
100 ש"ח לחודש למשתמש80 ש"ח לחודש למשתמשמחיר
כןכןכןכןלאלאדיוור וקמפיינים
כןכןכןכןלאלאטפסים ודפי נחיתה
כןכןכןכןכןכןניהול לקוחות ואנשי קשר
כןכןכןכןכןכןניהול לידים
כןכןכןכןכןכןניהול מכירות
כןכןכןכןכןכןניהול תמיכה ושרות
כןלאכןכןכןכןניהול פרוייקטים
כןכןכןכןכןכןניהול מוצרים
כןלאכןכןכןלאניהול מלאי
כןכןכןכןכןכןהפקת מסמכים חשבונאים
כןכןכןכןלאכןסליקת אשראי
כןכןכןכןלאכןממשק אחיד/חשבשבת
כןלאכןכןכןלאדיווחי שעות
כןכןכןכןלאכןהגדרת תהליכים אוטומטיים
כןכןכןכןלאכןמחולל דוחות
לאכןלאכןכןכןאפליקציה לנייד
לאתר החברהלאתר החברהלאתר החברהלאתר החברהלאתר החברהלאתר החברהקישור לאתר החברה